Tjenester

Digital Strategi

Digital strategi og datalag handler om planlegging og innsikt. Når store datamengder kommer inn fra mange applikasjoner og mange kanaler digitalt, for mange produkter, tjenester og kunder, vil du ha et betydelig konkurransefortrinn dersom disse data er klare for analyse og digitale beslutninger umiddelbart. Vi bistår våre kunder med å bygge kompetanse internt, slik at man selv kan forvalte sin digitale strategi, og et konkurransedyktig og fleksibelt datalag.

Digital Markedsføring

Digital markedsføring krever en stor grad av styring for at kampanjene skal bli optimale. Med gode oppsett av datainnsamling, måling og kampanjedata vil man kunne oppnå større konverteringsrater og mer tilfredshet fra kundene. Vi bistår ledende bedrifter og organisasjoner i markedet med å optimalisere sine kampanjer måleteknisk, og vi vet hva som skal til for at man skal kunne lykkes.

Vikariat

Webanalytikere og digitale eksperter er mangelvare i markedet, og det tar mange år å utvikle slik kompetanse. Vi kan tilby løsninger der vi for perioder kan levere bistand fra våre eksperter, når man pga permisjon eller at ansatte bytter jobb mangler ressurser i en periode. Ofte vil det være langt mer rimelig, og mer stabilt å få ekstern bistand på deler av de oppgavene som må utføres for at man skal kunne lykkes digitalt. Ta kontakt med oss om dere har behov for avlastning.

Webanalyse

Strømmen av måledata fra de digitale kanalene må til enhver tid behandles av de som eier innhold og markedsføring. Analyseverktøy såsom Google Analytics, Adobe Analytics, Oracle Analytics og Webtrends Analytics vil ta seg av mye av denne jobben automatisk. Samtidig er dette avanserte verktøy som må eies og forvaltes. Vi bistår våre kunder med å bygge rutiner og gode løsninger, slik at valgte verktøy kan utnyttes optimalt. Da vil man kunne ta raske beslutninger basert på gode og pålitelige data og analyser.

Tag Management

Tag Management System (TMS) gjør det enklere å implementere, forvalte og oppdatere datalag, script, tagger, kampanjer og målesystemer. For større organisasjoner og bedrifter er et godt forvaltet TMS et stort konkurransefortrinn. Vi bistår våre kunder med å bygge planer for optimal bruk og drift av TMS, og vi er eksperter på ledende TMS som Google Tag Manager og Tealium iQ.

Tagless Solutions

Det finnes løsninger på markedet med betegnelsen Tagless Solutions. For å kunne få gode data fra slike løsninger må man ha en stor grad av digital modenhet, samt nok ressurser til å kategorisere data etter at målinger er gjort. Vi vil kunne bistå med kvalitetsikring av slike løsninger, opp mot tradisjonelle systemer.